Press Enter / Return to begin your search.

Afwikkeling van nalatenschappen in Nederland

Bij goede doelen in Nederland zie je vaak verschillende manieren van afwikkeling. Organisaties die gedeeltelijk of de hele afwikkeling zelf in huis doen en andere organisaties die de werkzaamheden rondom een afwikkeling van nalatenschappen (grotendeels) uitbesteden. Beide opties hebben voor- en nadelen en het hangt uiteindelijk van de organisatie zelf af welke keuze beter past. Bij het afwegen moet er rekening gehouden worden met aspecten zoals:

    • Kosten
    • Continuïteit
    • Juridische kennis
    • Zorgvuldigheid van de afwikkeling
    • Bewaken van het eigen tone of voice en imago organisatie

Afwikkeling in huis

Vaak zie bij kleine of juist de echt grote organisaties dat ze de afwikkeling zelf in huis doen. Kleine organisaties ontvangen af en toe een nalatenschap en de afwikkeling vraagt niet structurele aandacht of capaciteit. Hierdoor wordt dit soms door eigen personeel opgepakt, bijvoorbeeld een financiële medewerker of de fondsenwerver zelf. Of dat de beste keuze is moet goed overwogen worden, een fondsenwerver die ook zelf afwikkelt heeft minder tijd voor werving. Een medewerker moet uiteraard ook de juiste vakkennis en (werk)tijd hebben om de continuïteit en zorgvuldigheid van de afwikkeling te waarborgen.
Grote organisaties kunnen vaak juridisch, financieel geschoold personeel in dienst nemen die de afwikkeling helemaal zelf verzorgen. Afwikkeling door eigen personeel is vaak heel waardevol omdat zo’n afwikkeling helemaal in eigen beheer blijft en persoonlijk door de organisatie wordt gedaan. De manier waarop wordt afgewikkeld en de toon waarmee met nabestaanden wordt gecommuniceerd zijn van groot belang voor het vertrouwen en ook imago van de organisatie en heeft invloed op toekomstige testamentaire begunstigingen. Ook is er het voordeel dat de meest recente juridische knowhow in huis is, wat juist ook bij de werving dan wel stewardship kan helpen, bijvoorbeeld bij gesprekken met potentiële nalaters. Het geeft vertrouwen dat de organisatie alles zelf regelt en complexe vragen kunnen direct bij de organisatie neergelegd worden. Dedicated personeel op dit gebied is echter pas rendabel als er elk jaar stabiel, hoge inkomsten uit nalatenschappen gerealiseerd worden. En het blijft moeilijk capaciteit te plannen, voor zowel kleine als grote organisaties, want soms zullen er tijden zijn waar er juist heel veel werk is of juist minder. Daarbij, organisaties moeten continuïteit kunnen waarborgen, ook bij vakantie of ziekteverlof. Afwikkeling in eigen huis vraagt capaciteit, specifieke kennis en continuïteit in waarborging en daarom kiezen veel organisaties om werkzaamheden rondom de afwikkeling uit te besteden.

Afwikkeling uitbesteden

Hiervoor zijn er in Nederland verschillende opties. De twee die het meest voor de hand liggende opties zijn Bureau Nalatenschappen (Goede Doelen Nederland) en Centrum Nalatenschappen. In deze variant wordt aan het betreffende bureau een volmacht gegeven en wordt alles namens de organisatie door het betreffende bureau afgewikkeld. Er moet wel een vast contactpersoon vanuit de organisatie zijn en die zich periodiek op de hoogte moeten stellen van de voortgang van de dossiers. Voordeel is wel dat beide organisaties geschoold personeel in huis hebben en daardoor de nodige kennis voor de afwikkeling beschikken. Bij Bureau Nalatenschappen zijn inmiddels 27 grote en kleine goede doelen aangesloten. Het gebeurt vaker dat meerdere goede doelen, die deelnemers zijn, in een en dezelfde nalatenschap zitten waardoor deze efficiënt door het bureau afgewikkeld kan worden.
Naast de twee bureaus kan een goed doel kan zich ook door een notaris laten vertegenwoordigen of bijvoorbeeld een professioneel werkende executeur.
Het uitbesteden van nalatenschappen is vaak kostenefficiënter in vergelijking met de afwikkeling in huis. Echter staat het goede doel ook wat verder weg van de afwikkeling. Het persoonlijke aspect van de afwikkeling van nalatenschappen valt gedeeltelijk weg. Het gaat hierbij meer om de administratieve, deels ook een gestandaardiseerde afwikkeling die niet altijd oog heeft of kan hebben voor het persoonlijke contact met nabestaanden. Hier moet de organisatie nog steeds zelf in investeren.